Over Jazz Brugge

Jazz Brugge

Crossing Cultures

Al van bij de eerste editie in 2002 vaart Jazz Brugge een gedurfde koers door zich exclusief te wijden aan de Europese jazz. Voor deze achtste editie van het festival verbreedt Jazz Brugge de focus, zonder te raken aan de vertrouwde succesformule van unieke concertbelevingen in het uitzonderlijke kader van het Concertgebouw.

Anno 2018 is de jazzscene sterk veranderd. Meer dan ooit incorporeert het genre elementen van buitenaf, zowel geografisch als muzikaal, waardoor de jazz zich op organische wijze vernieuwt. Deze evolutie zet Jazz Brugge met het thema 'Crossing Cultures' in de verf. Verwonder je over de muzikale invloeden uit alle windstreken en geniet van rasmuzikanten uit Albanië of Armenië, uit Senegal, Marokko of Irak.

Organisatie: KAAP en Concertgebouw Brugge, met steun van de Stad Brugge


ENG Ever since its first edition in 2002, Jazz Brugge has sailed a daring course by dedicating itself exclusively to European jazz. In this eighth edition of the festival, Jazz Brugge broadens its focus, but without compromising its success formula of unique concert experiences in the exceptional setting of the Concertgebouw.

Anno 2018 the jazz scene has changed dramatically. More than ever, the genre is incorporating outside elements, both geographic and musical, thanks to which it is updating itself organically. With the theme Crossing Cultures, Jazz Brugge highlights this evolution. Be pleasantly surprised by musical influences from every corner of the world and enjoy born musicians from Albania, Armenia, Senegal, Morocco, Iraq…

Organised by KAAP and Concertgebouw Brugge with the support of the City of Bruges